Följ oss på sociala medier!

Seglaskuta

Unga svenska skutseglares organisation

Shamrock byggdes som seglande fiskefartyg för fiske på Nordsjön.

Hon seglar mellan maj och början på oktober. På sommarlovet seglar vi med ungdomar – kollo i Stockholms skärgård och långsegling längs Norrlandskusten. Övrig tid seglar hon med skolklasser, företag och öppna seglingar där vem som vill kan boka in sig. För mer information och bokningar se deras hemsida.

Kust

Ostkust