Styrgruppen

Torun Zetterberg
Ordförande
Vice Ordförande
Hannah Johansson
Sekreterare
Ludvig Dagberg
Web/Support
Rasmus Djerf
Komunikation
Hampus Persson
Projektledare
Lowe Vogt
Sociala Medier
Ester Körner
Sociala Medier

Mailadresser:

webmaster@seglaskuta.se

ordf@seglaskuta.se

kontakt@seglaskuta.se