Följ oss på sociala medier!

Seglaskuta

Unga svenska skutseglares organisation

Westkust byggdes under ledning av disponenten Gustaf Groth på Sjötorps varv vid Vänern och levererades 1932 till beställaren skeppsredare Olof Hansson på Donsö i Göteborgs södra skärgård. Han behöll fartyget fram till 1954, då hon såldes till Skärhamn på Tjörn där hon blev kvar i tio år.

Fram till 1964 gick Westkust som fraktskuta i Östersjön och mellan hamnar på de svenska, norska och danska kusterna. Hon lastade oftast sten, sågade trävaror, gödningsmedel, salt, kol och andra torra laster, vilket har medverkat till att bevara skrovet i gott skick. Cementlaster som blev många skutors öde togs mycket sällan ombord på Westkust.

1964 fick Westkust en ny ägare och hemmahamnen blev Visby . Efter några år var både stormast och mesan borta och hon var nu inte längre ett segelfartyg utan ett rent motorfartyg. I denna skepnad blev Westkust känd för ett antal spritsmugglarresor i Östersjön, vilka slutade i konkurs och fängelse för ägaren.

Efter tre svåra år var hennes tid som fraktfartyg över då hon 1967 köptes till Göteborg av Dick Berghede för att användas som utbildningsfartyg i sjösportskolan. Westkust återställdes till ursprungligt skick som seglande tremastad slätskonare och lastrummet byggdes om till kombinerat sov- och samlingssal. Det var här som Orustborna hittade Westkust och beslutade att köpa in henne till den nystartade verksamheten inom föreningen Förlig Vind.

Föreningens målsättning formulerades och gäller fortfarande. ”att i seglande fartyg aktivt verka för utbildning av i första hand ungdomar och deras fostran i sjömanskap, gemenskap, kamratskap och medansvar. Segelfartygsverksamheten ger förutsättningar för att väcka ungdomars intresse för kultur och tradition kring hav, båtbyggeri och sjöfart”. Seglar skola 1 och 2 riktar sig för lite yngre förmågor som är en första kurs och fortsättnings kurs där vi lär ut segling/ navigation och gott sjömanskap men även att man har lite andra roliga aktiviteter under sin tid ombord.
Iår 2022 fyller Westkust 90 år då vi har planerat en 3 veckor lång segling från Orust till Vänern med lite olika hamnar på vägen. Såklart ska vi besöka varvet hon byggdes på i Sjötorp.

Kust

Västkust

Teknisk data

Byggår: År 1932 i Sjötorp., Längd: 28,5 m, Förtöjningslängd: 40 m, Bredd: 7,2 m, Djupgående: 3,2 m, Segelyta: 521 m^2 ( 11 segel), Koj platser: 30 passagerare och 9 besättning, Hemma hamn: Orust, Edshudshall