Följ oss på sociala medier!

Seglaskuta

Unga svenska skutseglares organisation

Byggd som seglande trålare. Senare i fraktfart till 1962. Sedan 1962 ägd av Upsala Marinbotaniska Medelhavsexpedition AB. Startade med en forskningsresa till medelhavet 1962. Sedan dess utfört många forskningsresor där intresset varit vatten, bottnar, föroreningar, PCB, DDT, massaindustrin, sediment, övergödning etc. Även karteringar av ett stort antal fjärdar. Inmätt som Forskningsmotorskepp 1982. Några år klassad som fritidsfartyg men sedan maj 2006 inmätt enligt nya reglementet och klassad till forskningsfartyg. Klassades som traditionsfartyg 2007.

Skutans genomför seglingar för allmänheten i samarbete med föreningen Sunbeams Vänner.

För information om fartyget och charter: sunbeamlowestoft@gmail.com
För information om organiserade seglingar: sunbeamsvanner@gmail.com
Kust

Ostkust

Teknisk data

byggår 1905, Längd över allt: 23.71 m, Bredd: 5.99 m, Djupgående: 2.65 m, Segelarea: 225 m2, Kojer: 12, varav 2 dubbla och 2 extra breda, Brutto: 61, Netto: 18, Motor: TAMD 103 A, 270 hkr/199 Kw