Du är här: SeglaSkuta.seOm USSOStruktur och Funktion

Struktur och Funktion

Unga Svenska Skutseglares Organisation fungerar som en underorganisation till Sail Training Organisation Sweden (STAS). USSO styrs av en supportgrupp och Sveriges representant i Sail Training Internationals ungdomsforum (se www.sailtraininginternational.org för mer info).

Supportgrupp

Supportgruppen består av omkring fem medlemmar med olika ansvarsområden. Supportgruppen har huvudansvaret för att anordna den årliga träffen, Scandinavian Sail Training-konferensen, men arbetar också med information och kommunikation samt sponsor- och bidragssökande. Ambitionen är att medlemmarna i supportgruppen skall väljas av USSO:s medlemmar på den årliga träffen.

International Youth Forum-representant

Representanten i det internationella ungdomsforumet fungerar som en länk mellan den nationella nivån och den internationella. Hon/han kommunicerar idéer och tankar från USSO:s medlemmar uppåt, såväl som beslut och policy som kommer från den internationella nivån till supportgruppen och även i förlängningen till USSO. Representanten är en av de fem medlemmarna i supportgruppen.

Internationellt samarbete

I alla länder som finns representerade i det internationella ungdomsforumet finns det liknande ungdomsorganisationer som USSO. Supportgruppen har således kontakt med respektive supportgrupper i övriga länder och har möjlighet att samarbeta med dem.

Tipsa någon