Du är här: SeglaSkuta.seOm USSOPå gång inom USSO

På gång inom USSO

Mål 2012

Vårt grundläggande mål är att få fler ungdomar att segla: börja segla, segla mer och segla på nya ställen, och för att göra detta skall vi under 2012:

  • Rekrytera fler medlemmar och se till att fler får vårt nyhetsbrev!
  • Hålla den årliga Scandinavian Sail Training-konferensen
  • Anordna en Scandinavian Sail Training-Segling! En USSO-segling för ungdomar från Danmark, Finland, Norge och Danmark under sommaren 2012.
  • Arbeta aktivt för att få ihop ekonomiska resurser för att möjliggöra olika regionala utbyten.
  • Samla skuterfarenheter och vidareutveckla SeglaSkuta.se
  • Fortstätta representera Sverige i skutsammanhang internationellt

Vad gjorde vi 2011?

Organisation

Under 2011 arbetade USSO’s support group för att bygga upp strukturer för vår organisation och börja nå ut till Skutsverige. Om vi 2010 planerade, beslutade hur strukturerna skulle se ut och beskrev organisationens syfte så var 2011 året som vi realiserade dessa planer. Ett grundläggande mål var att skapa en strukturerad organisation som når så många som möjligt. För att göra detta skapade vi ett nyhetsbrev som vi regelbundet har gett ut till USSO’s medlemmar. På hemsidan finns en funktion för att anmäla sig till det. Därutöver finns ett arkiv med de gamla nyhetsbreven som innehåller en rad spännande artiklar.


SeglaSkuta.se

Ett annat mål vi fokuserade på var att ”ge oss till känna och se till att seglare faktiskt vet om att organisationen finns”. Framförallt hemsidan SeglaSkuta.se har varit grundläggande för att nå ut till så många som möjligt. Vi har fått positiv respons när hemsidan presenterats både för STAS och SSF (Sveriges Segelfartygs Förening) på deras respektive årsmöten. Under året har vi byggt ut sidan och försökt skapa alltfler funktioner. På SeglaSkuta.se har fler fartyg lagt upp text och sina seglingsprogram. USSO har fått veta från lokala seglingsföreningar att elever kommit i kontakt med dem via SeglaSkuta.se. Det tycker vi är otroligt positivt!


Tall Ships Race

USSO representanter var aktiva under Tall Ships Race i Halmstad sommaren 2011, till exempel genom att dela ut USSO-band till seglande ungdomar och organisera ett ungdoms event med ”lära känna-lekar” från en av scenerna. Fler och fler börjar veta vilka USSO är.


SST-Konferens

I oktober 2011 anordnades den numera årliga Scandinavian Sail Training Konferensen i Stockholm. Vi var ett 20-tal ungdomar från de skandinaviska länderna som under tre dagar hade workshops, deltog i föreläsningar och hade trevligt. Vi var alla inkvarterade på Stockholmsskutan Shamrock på Skeppsholmen mitt i Stockholm. Programmet fokuserade på att skapa diskussioner och samtal, men också på att hitta lösningar och gemensamma projekt att arbeta med i framtiden.


Under konferensen utvecklades USSO’s mål för 2012. Vi fick lyssna på en föreläsning av Lillian Westerberg, som varit organisatör för flera Tall Ships Races, och var så nu senast i Halmstad. Lillian berättade om den upplevelsen och gav oss tips om sponsring. På lördagskvällen efter en lång dag av samtal och workshops avslutades dagen för dem som var intresserade med filmvisning av kultfilmen S/S Martha på projektorduk i stora mässen. Vi är stolta och otroligt glada över hur positivt och givande vi upplevde konferensen!


Sail Training International

Slutligen kan vi berätta att USSO var representerade vid Sail Training Internationals konferens i Toulon i Frankrike, i november 2011. Jämför man med andra ungdomsorganisationer på internationell nivå har USSO kommit långt och fortsätter utvecklas stadigt.

Tipsa någon