Följ oss på sociala medier!

Seglaskuta

Unga svenska skutseglares organisation

Kvartsita är Skaftös stolthet sedan 1985. Hon blev K-märkt av Statens Sjöhistoriska museers fartygsråd 2002 och är även klassad som traditionsfartyg av Sjöfartsinspektionen.
Kvartsita är idag inredd med 26 kojplatser för gäster och utrustad enligt de krav som gäller för skolsegelfartyg samt anpassad för rullstolsburna. Alla är välkomna ombord!

Historia

Efter andra världskriget (1939-1945) behövde Höganäsbolaget frakta råmaterial från Vänern och beställde därför Kvartsita samt syster-skeppet Magnesita från Holms skeppsvarv på Råå i Skåne. Fartygen skulle klara sträckan Göteborg-Höganäs i öppet vatten och de skulle kunna drivas med minimal bränsleförbrukning. Kvartsita byggdes därför 1945 som en motorseglare med galeasrigg.

1953 såldes hon till Farsund på Sörlandet i Norge och döptes om till Bono, masterna ersattes av en stålmast med lastbom och en stor styrhytt byggdes i aktern. Från Farsund gick hon med olika typer av last på Norges västkust.

1986 köpte Föreningen För Fulla Segel skutan och gav henne tillbaka hennes gamla namn – Kvartsita. Följande år renoverades hon grundligt och riggades åter, denna gång som skonare. Midsommardagen 1987 återinvigdes hon med pompa och ståt.

Omriggning till toppsegelskonare

2021-2022 riggades Kvartsita om till toppsegelskonare. Med bram och märs på fockmasten seglar Kvartsita bättre och segelsättningen speglar dessutom en vanlig segelsättning på 1800-talets mitt. 

Kvartsita är ett seglande kulturarv. Seglarskolor, dagsturer, konfirmationsläger, medlemsseglingar, charterdagar, utbildningar, kulturevenemang fyller säsongerna. Hemmahamnen är vid Kyrkekajen i Fiskebäckskil där föreningen För Fulla Segel också äger Kvartsitahuset med verkstad och samlingslokal.
Kust

Västkust

Teknisk data

LÖA: 23,1 m, Antal segel: 10 st, Djup: 2,7 m, Segelarea: c:a 400 m2, Bredd: 6,9 m, Huvudmaskin: Detroit V8, 242 hk, Kajlängd: 33 m, Hjälpmaskin: Valmet, 40 kW, Dödviktton: 145, Landanslutning: 16A 3-fas, Bruttoton: 88, Skrov: Ek på ek